Vytvárame a spravujeme obecné a mestské web stránky

VYTVORENIE A PREVÁDZKA WEB STRÁNKY

Tvorba web stránok

Vytvárame prehľadné obecné web stránky spĺňajúce všetky zákonné kritéria a štandardy. Naše web stránky sú založené na CMS. V cene je aj odzálohovanie starého pôvodného obsahu Vašej pôvodnej web stránky a nahratie tohoto obsahu na novú web stránku.

Naše web stránky sú moderné a prehľadné, ich štruktúru konzultujeme s kontrolórmi a flexibilne ich upravujeme v prípade požiadaviek na zmeny zo strany obce. Implementujeme aj SSL certifikát a Cookies panel tak, aby web stránka bola v súlade s GDPR.

V prípade že si vyberiete aj službu “spravovania obecnej web stránky” – upravujeme sezónny dizajn a poskytujeme tak občanom prehľadný, ale aj pútavý obsah. Kvalitné obecné web stránky “žijú“, prinášajú občanom nie len zmluvy a faktúry, ale hlavne informácie o konaných kultúrno-spoločenských či športových podujatiach, informácie ktoré pomôžu občanom pri stavebnom konaní, pri výruboch drevín, ale aj informácie ktoré občana dovzdelajú a sú mu prospešné … Naše web stránky majú responzívny dizajn a teda sú vhodné na prehliadanie mobilnými zariadeniami, ktorých obrazovkám sa dizajn automaticky prispôsobí (tablety, smartphony a iné …)

Cena za naprogramovanie a dizajn novej obecnej web stránky

Cena za našu web stránku je jednorázová a pohybuje sa v rozmedzí od 249€ do 799€. Výška ceny závisí najmä od veľkosti obce či mesta (od počtu obyvateľov), no aj od množstva pôvodného obsahu, ktorý treba odzálohovať z pôvodnej web stránky a obnoviť, nahrať a správne kategorizovať a usporiadať na novú web stránku. Konečná cena je však najmä dohodou medzi nami a štatutárom obce. V cene je nový jedinečný grafický dizajn web stránky, jej zákonná štruktúra a iné grafické prvky. Samozrejmosťou je bezplatné zaškolenie personálu k spravovaniu web stránky …

Cenník za vytvorenie obecnej web stránky:

 • obce do 400 obyvateľov – 249 – 299€
 • obce od 400 – do 800 obyvateľov – 299 – 349€
 • obce od 800 – do 1400 obyvateľov – 349 – 399€
 • obce od 1400 – do 2000 obyvateľov – 399 – 449€
 • obce od 2000 – do 2600 obyvateľov – 449 – 499€
 • obce od 2600 – do 3200 obyvateľov – 499 – 549€
 • obce od 3200 – do 4000 obyvateľov – 549 – 649€
 • obce od 4000 – do 5000 obyvateľov – 649 – 749€
 • obce nad 5000 obyvateľov – 749€799€

Ročný poplatok za základné služby nutné pre riadnu funkčnosť web stránky

Jedná sa o poplatok za základné služby na web stránke ako sú: kontrola (vírus skener), update modulov a aktualizácie stránky, testovanie funkčnosti, záloha web stránky a iné programátorské vylepšenia a ostatný upgrade web stránky.

Tento poplatok závisí od veľkosti obce (počtu jej obyvateľov) a pohybuje sa v rozmedzí od 0 – 360€ ročne a cenník tohoto poplatku je nasledovný:

 • obce do 400 obyvateľov – ročný poplatok 60€
 • obce od 400 – do 800 obyvateľov – ročný poplatok 120€
 • obce od 800 – do 1400 obyvateľov – ročný poplatok 180€
 • obce od 1400 – do 2000 obyvateľov – ročný poplatok 240€
 • obce od 2000 – do 2600 obyvateľov – ročný poplatok 300€
 • obce nad 2600 obyvateľov – ročný poplatok 360€

Ceny “Ročného poplatku za základné služby nutné pre riadnu funkčnosť web stránky” pre mestá sú určené vzájomnou dohodou

Poplatok za hosting a doménu

Tento poplatok si obec hradí sama (firme pri ktorej má zakúpenú doménu a hostingové služby) a jeho výška závisí od veľkosti zvoleného hostingu. Pohybuje sa v rozmedzí 40€ – 80€ ročne. V prípade že chcete čo najlacnejší hosting vieme Vám pomôcť s jeho vybavením. Táto pomoc je v cene za realizáciu novej web stránky …

SPRAVOVANIE WEB STRÁNKY

Čo je to spravovanie web stránok ?

Ide o samostatne spoplatnenú službu. Zjednodušene povedané, spravovanie resp. správa web stránok je vlastne ich napĺňanie dátami a zverejňovanie obsahu. Obsahom (dátami) sú texty, zmluvy, faktúry, VZN, ale aj galérie a obrázky v jednotlivých príspevkoch.

Je to práca za ktorú často platíte Vašich zamestnancov aj keď im to nevyplýva z pracovnej zmluvy. Táto ich práca im zaberie denne 1 – 2 hodiny (pokiaľ nie sú informatici alebo programátori) a finančne Vás (obec) stojí 5-10€/deň. Ak obecnú stránku spravuje Váš zamestnanec mesačne mu zaplatíte vo výplate 100-200€, čo nie je málo. Horšie ale je, že nemá preto často čas na svoju agendu a stránka tiež nevyzerá podľa Vašich predstáv.

Prečo ponúkame túto službu ?

Túto službu ponúkame ako novinku. Máme skúsenosti s tým, že množstvo pracovníkov, ktorí sú za obsah obecných či mestských web stránok zodpovední, tento obsah aj zverejňujú, no často si nevedia poradiť s tým ako pridať do článkov obrázky, ako spraviť galériu, ako ošetriť PDF súbory. Nevedia zmeniť dizaj web stránky za napríklad v zimnej sezóne (vianočnej) za zimný, v lete za letný. Často nie sú informatici a nemajú ani základy HTML, aby si vedeli poradiť a spraviť veci tak ako by si želali. Natrápia sa s drobnosťou a potom to radšej nechajú tak. Obecné stránky sú preto často neprehľadné, bez obrázkov, bez galérií. Sú fádne a občania ich nenavštevujú. Vieme Vám pomôcť …

Ako to funguje ?

My budeme mať prístup do administračného rozhrania Vašej web stránky. A Vy nám budete mailom zasielať dokumenty a obsah, ktorý chcete zverejniť. Všetko doplníme o vhodné obrázky a po Vašom schválení zverejníme v správnej sekcii. Komunikácia medzi nami prebieha mailom, alebo telefonicky. Vašim zamestnancom ušetríme čas a Vám spestríme web stránky. Máte záujem ? Stačí, keď nás budete kontaktovať a dohodneme si podmienky.

Cena za spravovanie obecnej stránky ?

Základná cena (za zverejňovanie obsahu, dokumentov, obrázkov či tabuliek) je stanovená vzájomnou dohodou medzi nami a štatutárom obce či mesta. Bežne spravujeme obecné web stránky pre drobné obce (počet obyvateľov do 400) za sumu 10€/mesiac. Cena za spravovanie obecnej či mestskej web stránky závisí od množstva úkonov na web stránke, ktoré vykonáme za mesiac a od počtu obyvateľov danej obce či mesta. Ak si vyberiete aj túto “SLUŽBU SPRAVOVANIA WEB STRÁNKY“, v cene tejto služby je zahrnutý aj “Ročný poplatok za základné služby nutné pre riadnu funkčnosť web stránky” – teda tento poplatok neplatíte !

Cenník spravovania obecných web stránok:

 • obce do 400 obyvateľov – mesačný poplatok 10€
 • obce od 400 – do 800 obyvateľov – mesačný poplatok 20€
 • obce od 800 – do 1400 obyvateľov – mesačný poplatok 30€
 • obce od 1400 – do 2000 obyvateľov – mesačný poplatok 40€
 • obce od 2000 – do 2600 obyvateľov – mesačný poplatok 50€
 • obce nad 2600 obyvateľov – mesačný poplatok 60€

Ceny za spravovanie mestských web stránok sú určené vzájomnou dohodou …

Naši klienti (tvorba a správa web stránok):

Obecná stránka obce Sihla

Web stránka www.benus.sk – ktorú spravujeme …

Web stránka www.jasenie.sk – ktorú spravujeme …