Typy školení, ktoré poskytujeme:

PRE SAMOSPRÁVU (mestá a obce)

Školenia priamo u Vás (ide o služby, ktoré poskytujeme):

Najlepšou formou vzdelávania sú školenia priamo v mieste Vášho pôsobenia. Teda prídeme k Vám do práce (do obce, či mesta), vysvetlíme a poukazujeme Vám to čo Vás zaujíma – z našej skúsenosti vieme, že touto formou sa dá naučiť najviac, ste totiž vo Vašom prostredí, riešite tu denne Vaše problémy a nemáte ostych sa nás pýtať na to, čo by ste sa chceli resp. potrebovali naučiť. V prípade, že sa spolu dohodnú kolegovia z okolitých úradov (2 – 5 alebo viac osôb), vieme zrealizovať toto školenie aj u nich v priestoroch toho úradu, ktorý si spolu dohodli.

Prezenčné školenia (ide o služby, ktoré poskytujeme):

Tieto druhy školení poznáte. Ide o školenia dopredu naplánované, ktoré sa realizujú v technicky vybavených miestnostiach resp. v prednášací sálach v zasadačkách, v aulách formou prezentácie. Na tieto školenia sa prihlasuje väčšie množstvo záujemcov (počet účastníkov závisí od veľkosti miestnosti v ktorej sa školenie bude konať), výhodou je, že účastníci školenia (kolegovia z iných úradov) Vás môžu oboznámiť aj so svojimi spôsobmi práce na úrade … nevýhodou je, že sa prednášajúci nevenuje len Vám … V prípade, že sa spolu dohodnú kolegovia z okolitých úradov (2 – 5 alebo viac osôb), vieme zrealizovať toto školenie aj u nich v priestoroch toho úradu, ktorý si spolu dohodli.

Audiovizuálne výukové kurzy (ide o produkty, ktoré poskytujeme):

Tieto druhy školení sú našou novinkou. Porovnateľné sú so školeniami priamo u Vás, s tým rozdielom, že pri nich sa nedá opýtať na to čo Vás zaujíma. Vhodné sú najmä pre tých úradníkov, ktorí nemajú čas chodiť na školenia, alebo sa najviac naučia, keď nebudú rušení. Kurz je komplexný a vždy pravidelne (1 x za štvrť rok) dopĺňaný o novinky a zmeny, ktoré sa v systéme DCOM spravili. Tieto školenia sa dajú spustiť na akomkoľvek počítači u Vás doma alebo vo Vašej práci. Postup práce priamo vidíte a počujete aj čo treba a prečo nastaviť, aby Vám program v práci fungoval a aby ste ho vedeli ovládať (napr. DCOM, EKS a iný). Nemusíte si robyť poznámky, lebo si jednoducho pustíte kurz. Opakovaním sa rýchlo naučíte orientovať v programe (napr. DCOM, EKS a iných)

PRE FIRMY

Firmám ponúkame najmä priame školenia u nich (školíme ich zamestnancov v práci), alebo naše audiovizuálne kurzy z ponuky na stránke www.presamospravu.sk

PRE OBČANOV/ŠTUDENTOV

Pre občanov a študentov ponúkame naše audiovizuálne kurzy …

Ukážky niektorých našich audiovizuálnych kurzov: