Sme firma, ktorá vznikla ako odpoveď na požiadavky na zavedenie elektronizácie zo strany štátu …

Ponúkame služby a produkty pre mestá, obce, úradníkov ale aj občanov. Našou snahou je, aby vedeli zvládnuť nástrahy elektronizácie štátnej a verejnej správy. Aby obec či mesto vedeli poradiť svojmu občanovi, aby úradník zvládol ovládanie nových elektronických systémov samosprávy (DCOM, IOMO, EKS a iné), aby si občan jednoducho vedel vybaviť záležitosti (podania) / resp. obcou či mestom ponúkané služby z pohodlia jeho domova na počítači a aby tak investovanie do elektronizácie samosprávy malo zmysel …

Denne sa stretávate v médiách s vyhláseniami, že príde doba, keď všetci občania budú musieť komunikovať so štátom a samosprávou elektronicky. Už slová „budú musieť“ v predošlej vete predznačujú isté problémy.

Prvé pokusy o zriadenie takejto komunikácie začínajú, či už viac úspešne, alebo menej úspešne fungovať. Kostru elektronizácii (elektronickej komunikácii) zadefinoval zákon č. 305/2013 Z. z. – Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tiež známy ako zákon o e-Governmente)

Tento zákon síce, a nebudeme si klamať, doslova donútil mestá a obce často nedobrovoľne zapojiť sa do elektronizácie (raz sa to však celé spustiť muselo), no zároveň sa s jeho uplatnením vynorilo veľa nedostatkov a zastihol mnohých (samosprávy, firmy aj občanov) nepripravených. Je totiž prinajmenšom čudné domnievať sa, že stará 60 ročná pani niekde na dedine či v meste bude elektronicky komunikovať – štát totiž takémuto dôchodcovi nedal KNOW-HOW (školenia), dôchodca nemá finančné prostriedky na kúpu hardware-u (počítača) na platby za INTERNET   – týchto starších ľudí no aj mnohých mladých budú musieť ako doteraz vybavovať úradníci v samospráve a v štátnej správe. Dokonca omnoho komplikovanejšie pre Vás úradníkov, budete ich musieť vybavovať po novom – elektronicky. Elektronické podania budete musieť robyť za nich. Vybavovanie je o tom náročnejšie, že samotné systémy elektronizácie majú neustále výpadky, ladia sa za behu cez ostrú prevádzku a sú nedomyslené – čím zbytočne komplikujú a brzdia plynulú prácu v obciach, mestách, či domácnostiach.

Do mnohých miest a obcí bolo zavedené množstvo techniky, „moderný hardware“, cloudové riešenia v oblasti software-u – zdá sa Vám, že týmto pojmom vôbec nerozumiete ? Nieje to nič neobvyklé, Vy predsa nie ste informatici, programátori ani systémoví či sieťoví administrátori – to len štát Vás často za nich má … Vy ste pracovníci štátnej správy a samosprávy, a Vy ostatní ste občania, z ktorých mnohí ste počítač nevideli, nepoužívate, lebo pracujete v lesoch, v baniach, alebo na poliach.

Šták tak veľmi „sofistikovane“ (aj keď nakoniec sa to celé môže obrátiť proti nemu) dal samosprávam, firmám a občanom strechu, ale zabudol im dať to čo je medzi ňou a zemou. Zabudol im dať základy a múry. Veď povedzme si pravdu, koľko z pracovníkov samosprávy, štátnej správy, firiem. Koľko občanov, vie aspoň na 20% využiť potenciál kancelárskeho balíku OFFICE ? A to sú, dovolíme si tvrdiť, mnohí z nich odborníci na svojej pozícii (úradníci stavebného úradu, starostovia, primátori miest). Z posledného prieskumu PC zručností – IT Fitness testu sa dozvedáme, že najhorši sme na tom práve v ovládaní balíku OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT). Dostali sme sa k tomu, že mnohí z týchto úradníkov dodnes nevedia pracovať s internetom, nevedia si spraviť pdf súbor, nevedia využívať online free nástroje na konverziu typov súborov –  ale za toto nemôžu oni – to štát im mal dať možnosti školiť sa priebežne.

Akokoľvek negatívne to celé vyznie, my sme za informatizáciu, sme za elektronickú komunikáciu, lebo v konečnom dôsledku to ušetrí množstvo času, finančných prostriedkov a aj množstvo papieru na strane úradníkov, ale aj na strane občanov. Informatizácia a v rámci nej elektronizácia je dôležitá súčasť spravovania štátu. Celé je to však málo vysvetľované všetkým stranám, na úradníkov a ich školenia v oblasti IT sa zabúdalo už v minulosti. Školenia pre menej počítačovo zdatných občanov sa nerobia –  väčšina tak začína elektronizáciu vnímať skôr ako záťaž, nie ako výhodu. A to je problém …

My sme sa rozhodli tieto problémy riešiť. Reagovať nie len na všeobecné požiadavky typu:

  • „Neviete nám to nastaviť ?“
  • „Ako sa to robí ?“
  • „Prečo nám to nefunguje ?“
  • a mnohé iné …

Ale aj na veľmi konkrétne požiadavky spojené s dennou prácou v systémoch samosprávy a štátnej správy typu:

  • „Vedeli by ste nás naučiť obstarávať cez EKS ?“
  • „Ukážete nám prečo nám nejde preniesť daňové priznania do nového roku v systéme DCOM ?“
  • „Ako by sme si mohli spraviť passport cintorína ?“
  • „Ako si prenieť číselníky do nového roku v systéme DCOM ?“
  • „Ako si nastaviť správne textácie VZN v šablónach daňových rozhodnutí v systéme DCOM ?“
  • a mnohé iné …