Vytvárame a spravujeme obecné a mestské web stránky

VYTVORENIE A PREVÁDZKA WEB STRÁNKY

Tvorba web stránok

Vytvárame prehľadné obecné web stránky spĺňajúce všetky zákonné kritéria a štandardy založené na CMS.

Naše web stránky a ich štruktúru konzultujeme s kontrolórmi a flexibilne ich upravujeme v prípade požiadaviek na zmeny zo strany obce. Implementujeme aj SSL certifikát a Cookies panel tak, aby web stránka bola v súlade s GDPR.

Upravujeme sezónny dizajn a poskytujeme tak občanom nie len prehľadný ale aj pútavý obsah. Kvalitné obecné web stránky „žijú„, prinášajú občanom nie len zmluvy a faktúry, ale hlavne informácie o konaných kultúrno-spoločenských či športových podujatiach, informácie ktoré pomôžu občanom pri stavebnom konaní, pri výruboch drevín, ale aj informácie ktoré občana dovzdelajú a sú mu prospešné … Naše web stránky majú responzívny dizajn a teda sú vhodné na prehliadanie mobilnými zariadeniami, ktorých obrazovkám sa dizajn automaticky prispôsobí (tablety, smartphony a iné …)

Cena za obecnú web stránku

Cena za našu web stránku je jednorázová a sa pohybuje v rozmedzí od 250€ do 800€. Výška ceny závisí najmä od veľkosti obce či mesta (od počtu obyvateľov), no aj od množstva pôvodného obsahu, ktorý treba odzálohovať z pôvodnej web stránky a obnoviť, nahrať a správne kategorizovať a usporiadať na novú web stránku. Konečná cena je však najmä dohodou medzi nami a štatutárom obce …

Ročný poplatok za základné služby nutné pre riadnu funkčnosť web stránky

Jedná sa o poplatok za základné služby na web stránke ako sú: kontrola (vírus skener), update modulov, testovanie funkčnosti, záloha web stránky a iné programátorské vylepšenia a ostatný upgrade web stránky. Tento poplatok závisí od veľkosti obce (počtu jej obyvateľov) a pohybuje sa v rozmedzí od 0 – 300€ ročne

  • obce do 300 obyvateľov – ročný poplatok 0€
  • obce od 300 – do 600 obyvateľov – ročný poplatok 60€
  • obce od 600 – do 1200 obyvateľov – ročný poplatok 120€
  • obce od 1200 – do 1500 obyvateľov – ročný poplatok 180€
  • obce od 1500 – do 2500 obyvateľov – ročný poplatok 240€
  • obce nad 2500 obyvateľov – ročný poplatok 300€

Poplatok za hosting a doménu

Tento poplatok si obec hradí sama (firme pri ktorej má zakúpenú doménu a hostingové služby) a jeho výška závisí od veľkosti zvoleného hostingu. Pohybuje sa v rozmedzí 40€ – 80€ ročne. V prípade že chcete čo najlacnejší hosting vieme Vám pomôcť s jeho vybavením. Táto pomoc je v cene za realizáciu novej web stránky …

SPRÁVA WEB STRÁNKY

Čo je to správa web stránok ?

Ide o samostatne spoplatnenú službu. Zjednodušene povedané, správa web stránok je vlastne ich napĺňanie dátami a zverejňovanie obsahu. Obsahom (dátami) sú texty, zmluvy, faktúry, VZN, ale aj galérie a obrázky v jednotlivých príspevkoch.

Je to práca za ktorú často platíte Vašich zamestnancov aj keď im to nevyplýva z pracovnej zmluvy. Táto ich práca im zaberie denne 1 – 2 hodiny (pokiaľ nie sú informatici alebo programátori) a finančne Vás (obec) stojí 5-10€/deň. Ak obecnú stránku spravuje Váš zamestnanec mesačne mu zaplatíte vo výplate 100-200€, čo nie je málo. Horšie ale je, že nemá preto často čas na svoju agendu a stránka tiež nevyzerá podľa Vašich predstáv.

Prečo ponúkame túto službu ?

Túto službu ponúkame ako novinku. Máme skúsenosti s tým, že množstvo pracovníkov, ktorí sú za obsah obecných či mestských web stránok zodpovední, tento obsah aj zverejňujú, no často si nevedia poradiť s tým ako pridať do článkov obrázky, ako spraviť galériu, ako ošetriť PDF súbory. Nevedia zmeniť dizaj web stránky za napríklad v zimnej sezóne (vianočnej) za zimný, v lete za letný. Často nie sú informatici a nemajú ani základy HTML, aby si vedeli poradiť a spraviť veci tak ako by si želali. Natrápia sa s drobnosťou a potom to radšej nechajú tak. Obecné stránky sú často neprehľadné, bez obrázkov, bez galérií. Sú fádne a občania ich nenavštevujú. Vieme Vám pomôcť …

Ako to funguje ?

My budeme mať prístup do administračného rozhrania Vašej web stránky. A Vy nám budete mailom zasielať dokumenty a obsah, ktorý chcete zverejniť. Všetko doplníme o vhodné obrázky a po Vašom schválení zverejníme. Komunikácia medzi nami prebieha mailom, alebo telefonicky. Vašim zamestnancom ušetríme čas a Vám spestríme web stránky. Máte záujem ? Stačí, keď nás kontaktujete a dohodneme si podmienky.

Cena za spravovanie obecnej stránky ?

Základná cena (za zverejňovanie obsahu, dokumentov a obrázkov) je stanovená vzájomnou dohodou. Bežne spravujeme obecné web stránky za sumu od 10€/mesiac. Cena závisí od množstva úkonov na obecnej web stránke, ktoré vykonáme za mesiac a od počtu obyvateľov konkrétnej obce.

Naši klienti (tvorba a správa web stránok):

Obecná stránka obce Sihla

Web stránka www.benus.sk – ktorú spravujeme …

Web stránka www.jasenie.sk – ktorú spravujeme …