Množstvo obcí a miest sa v rámci svojich kompetencií snaží udržiavať v obci poriadok. Žiaľ veľa povinností a obmedzený počet obecných pracovníkov im nie vždy dovolí mať prehľad nad tým čo sa v obci deje. Reflektujeme na moderný trend inštalácie kamier a ponúkame realizáciu kamerového systému. Kamery realizujeme v exteriéroch aj v interiéroch podľa potrieb zákazníkov. Formou antén dokážeme kamery pripájať aj v odľahlých častiach obcí. Náš kamerový systém pozostáva zo serveru na ktorom sa záznamy uchovávajú v zákonnej lehote 15 dní. Cena je individuálna a závisí vo veľkej miere od podmienok pripojenia a od kvality vybraných kamier. Cena za montáž jednej kamery (v cene je zahrnuté všetko) sa pohybuje zhruba v rozmedzí 800 – 1500€.