Ukážem Vám ako mi viete poslať fotky (resp. súbory) na vzdialené dátové úložisko, aby som si ich vedel stiahnuť a spraviť Vám galériu … Nahrávať sa dajú aj celé adresáre s fotkami, nie len jednotlivé súbory (fotky) …

7 views