Naučíme Vás pracovať v mapovom klientovi, ktorý je ZADARMO a je neustále zlepšovaný a aktualizovaný. Nie je potrebné do neho sťahovať aktuálne dáta ako do platených mapových portálov ...