VIDEO NÁVODY PRE PRACOVNÍKOV SAMOSPRÁV A OBČANOV MIEST A OBCÍ

Vyrábame video návody pre občanov miest a obcí, ktoré si jednoducho mestá a obce umiestnia na svoje oficiálne web stránky (alebo na náš hosting) a občania si ich vedia po zviditeľnení a propagácii pozrieť. Za pomoci týchto návodov sa tak vedia rýchlo a pohodlne naučiť ako jednoducho si vybaviť  všetko čo potrebujú elektronicky.

Video návodmi sa zjednodušia elektronické podania Vašim občanom, ale aj zníži pracovná záťaž Vašich obecných a mestských zamestnancov, ktorí nemusia svojim občanom pracne vypisovať tlačivá a vysvetľovať postupy ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ako si vybaviť výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a mnohé iné služby …

Pri využívaní elektronických služieb a podaní Vám začne počet fyzických návštev na obecnom úrade klesať a Vy budete mať viac času zvládať ostatnú pracovnú agendu …

Neraz sa nám stalo, že naše video návody zvýšili návštevnosť obecnej a mestskej web stránky, nakoľko je o ne po správnom propagovaní (zviditeľnení) na obecnej či mestskej web stránke veľký záujem. Občanom totiž vieme sprostredkovať aj video návody, ktoré sú veľmi aktuálne napr. “Ako podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby Typ B – živnostník – elektronicky“, je len na Vás, na meste či obci, ktoré z návodov si vyberie …

Chcete kráčať s dobou a okrem bežných povinne zverejňovaných informácií priniesť na Vaše web stránky aj obsah s pridanou hodnotou ? Chcete vzdelávať Vašich občanov a šetriť ich aj Váš čas a peniaze? Tak nás neváhajte kontaktovať …

Identifikačné číslo produktu Názov produktu Cena / 1 rok pre obce Cena / 1 rok pre mestá
1. Inštalácia čítačky OP a skúška funkčnosti prihlásenia sa na portál SLOVENSKO.SK 30€ * 49€ *
2. Nastavenie oznámení v elektronickej schránke (príde Vám správa na Váš mail, že niečo máte v el. schránke) 30€ * 49€ *
3. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky 30€ * 49€ *
4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa (ak sa psovi dáva aj identifikačná známka – musíte si po túto ísť na úrad) 30€ * 49€ *
5. Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30€ * 49€ *
6. Priznanie dane z príjmu FO (typ B – živnostník) 30€ * 49€ *
7. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 30€ * 49€ *
8. Všeobecné podanie/podania 30€ * 49€ *
9. Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt 30€ * 49€ *
10. Vydanie úradného výpisu matričného dokladu 30€ * 49€ *
11. Späť vzatie priezviska po rozvode 30€ * 49€ *
12. Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe 30€ * 49€ *
13. Informovanie o sociálnych službách v obci/meste 30€ * 49€ *
14. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 30€ * 49€ *
15. Organizovanie občianskeho svadobného obradu 30€ * 49€ *
16. Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým 30€ * 49€ *
17. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny 30€ * 49€ *
18. Poskytovanie opatrovateľskej služby 30€ * 49€ *
19. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 30€ * 49€ *
20. Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 30€ * 49€ *

*  – cena platí len ak je video návod zakúpený obcou, alebo mestom umiestnený na Váš obecný či mestský hosting, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého návodu je + 5€ ročne

PONUKA – BALÍKOV S VIDEO NÁVODMI

Ponuka balíkov s video návodmi pre obce

NÁZOV BALÍKA OBSAH BALÍKA CENA licencie/rok
Balík SIMPLE – obec 5 Vami vybraných video návodov + jeden Vami zvolený návod ZDARMA 150€ *
Balík NORMAL – obec 10 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 300€ *
Balík EXTRA – obec 15 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 450€ *
Balík EXTRA LARGE – obec 20 Vami vybraných video návodov + tri Vami zvolené návody ZDARMA 600€ *

*  – cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou umiestnený na Váš obecný hosting, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA)

Ponuka balíkov s video návodmi pre mestá

NÁZOV BALÍKA OBSAH BALÍKA CENA licencie/rok
Balík SIMPLE – mesto 5 Vami vybraných video návodov + jeden Vami zvolený návod ZDARMA 245€ *
Balík NORMAL – mesto 10 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 490€ *
Balík EXTRA – mesto 15 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 735€ *
Balík EXTRA LARGE – mesto 20 Vami vybraných video návodov + tri Vami zvolené návody ZDARMA 980€ *

*  – cena platí len ak je balík video návodov zakúpený mestom umiestnený na Váš mestský hosting, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 10€ ročne za každé video v balíku (netýka sa návodov ZDARMA)

Vytvoríme Vám video návody priamo na mieru aj mimo tých ktoré sú v cenníku, podľa elektronických služieb ktoré poskytujete Vašim občanom …

Zabezpečíme video návody aj pre jednotlivcov či firmy, podľa ich požiadaviek …

Jednotlivé návody resp. balíky Vám vieme aj umiestniť na obecné či mestské web stránky. Tiež si ich viete umiestniť za pomoci Vašich IT technikov, alebo ak ste zdatnejší poradíte si s tým hravo sami.

Poplatok za umiestnenie je jednorázový a jeho výška je 39,90 € + prípadné dopravné náklady na cestu k Vám a späť v cene 0,50€/km

Pri balíkoch EXTRA a EXTRA LARGE pre mestá aj obce je umiestnenie návodov na web stránky ZDARMA

Pri licenčnej zmluve na dodanie video návodov v trvaní licencie na ich používanie na dobu minimálne 2 roky, bude udelená zľava 10% z celkovej zmluvnej ceny.

Príklad 1:

Objednáte si „Balík SIMPLE- obec“ s dobou platnosti licencie na 2 roky, vyberiete si 5 návodov a jeden zdarma o ktoré máte záujem s umiestnením na Váš hosting so službou umiestnenia na Vašu web stránku – celková cena bude teda (2 roky x 150) + 39,90 = 339,90 a odpočítame Vám 10% z 339,90 = zaplatíte 305,91 € a tento balík 6 návodov bude môcť obec používať na svojej web stránke po dobu 2 roky

Príklad 2:

Objednáte si „Balík EXTRA – mesto“ s dobou platnosti licencie na 2 roky, s umiestnením na Váš hosting, bez služby umiestnenia – celková cena teda bude počítaná takto (2 roky x 735) = 1470 a odpočítame Vám 10% z 1470 = zaplatíte 1323 € a tento balík 17 návodov bude môcť mesto používať na svojej web stránke po dobu 2 roky

Príklad 3:

Obec si objedná video návody číslo 3., 6. a 8.  s dobou platnosti licencie na 1 rok + ich umiestnenie na náš hosting – celková cena bude: 30 + 5 (5 je za umiestnenie videa na náš hosting) – teda cena jedného video návodu bude 35€/rok, tri budú stáť 105€ + cena za umiestnenie na obecnú web stránku je 39,90 – obec nám zaplatí spolu 144,9€ a tieto tri video návody bude môcť používať na svojej web stránke po dobu 1 rok

CENNÍK  VIDEO NÁVODOV PRE MESTÁ A OBCE

ZOZNAM VŠETKÝCH SLUŽIEB KU KTORÝM VÁM VIEME SPRACOVAŤ VIDEO NÁVOD (138) v PDF

+ 3 NÁVODY NA VYBAVENIE SI SLUŽIEB IOMO ELEKTRONICKY Z DOMU:
Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na právne účely
Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov
Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe

Ste občan a chcete si návod zakúpiť ?

Mám záujem kúpiť si video návod

Vybraní klienti (video návody pre elektronické služby):