VIDEO NÁVODY PRE PRACOVNÍKOV SAMOSPRÁV A OBČANOV MIEST A OBCÍ

Vyrábame video návody pre občanov miest a obcí, ktoré si jednoducho mestá a obce vedia umiestniť na svoje oficiálne web stránky a občania si ich vedia po zviditeľnení a propagácii zobraziť. Za pomoci týchto návodov sa tak vedia rýchlo a pohodlne naučiť ako jednoducho si vybaviť všetko čo potrebujú elektronicky.

Video návodmi sa zjednodušia elektronické podania Vašim občanom, ale aj zníži pracovná záťaž Vašich obecných a mestských zamestnancov, ktorí nemusia svojim občanom pracne vypisovať tlačivá a vysvetľovať postupy ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ako si vybaviť výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a mnohé iné služby, ktoré Vaša obec či mesto poskytujú…

Pri využívaní elektronických služieb a podaní Vám začne počet fyzických návštev na obecnom úrade klesať a Vy budete mať viac času zvládať ostatnú pracovnú agendu …

Neraz sa nám stalo, že naše video návody zvýšili návštevnosť obecnej a mestskej web stránky, nakoľko je o ne po správnom propagovaní (zviditeľnení) na obecnej či mestskej web stránke veľký záujem. Občanom totiž vieme sprostredkovať okrem bežných návodov ako „Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti – elektronicky“ aj video návody, ktoré sú veľmi aktuálne napr. „Ako podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby Typ B – živnostník – elektronicky„, je len na Vás, na meste či obci, ktoré z návodov si vyberie …

Chcete kráčať s dobou a okrem bežných povinne zverejňovaných informácií priniesť na Vaše web stránky aj obsah s pridanou hodnotou ?

Chcete vzdelávať Vašich občanov a šetriť ich aj Váš čas a peniaze? V tom prípade sú video návody tým pravým …

Identifikačné číslo produktu Názov produktu Cena / 1 rok pre obce Cena / 1 rok pre mestá
1. Inštalácia čítačky OP a skúška funkčnosti prihlásenia sa na portál SLOVENSKO.SK 15,90€ 35€
2. Nastavenie oznámení v elektronickej schránke (príde Vám správa na Váš mail, že niečo máte v el. schránke) 15,90€ 35€
3. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky 15,90€ 35€
4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa (ak sa psovi dáva aj identifikačná známka – musíte si po túto ísť na úrad) 15,90€ 35€
5. Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15,90€ 35€
6. Priznanie dane z príjmu FO (typ B – živnostník) 15,90€ 35€
7. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 15,90€ 35€
8. Všeobecné podanie/podania 15,90€ 35€
9. Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt 15,90€ 35€
10. Vydanie úradného výpisu matričného dokladu 15,90€ 35€
11. Späť vzatie priezviska po rozvode 15,90€ 35€
12. Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe 15,90€ 35€
13. Informovanie o sociálnych službách v obci/meste 15,90€ 35€
14. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 15,90€ 35€
15. Organizovanie občianskeho svadobného obradu 15,90€ 35€
16. Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým 15,90€ 35€
17. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny 15,90€ 35€
18. Poskytovanie opatrovateľskej služby 15,90€ 35€
19. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 15,90€ 35€
20. Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 15,90€ 35€

PONUKA – BALÍKOV S VIDEO NÁVODMI

Ponuka balíkov s video návodmi pre obce

NÁZOV BALÍKA OBSAH BALÍKA CENA licencie/rok
Balík SIMPLE – obec 5 Vami vybraných video návodov + jeden Vami zvolený návod ZDARMA 79,5€
Balík NORMAL – obec 10 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 159€
Balík EXTRA – obec 15 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 238,5€
Balík EXTRA LARGE – obec 20 Vami vybraných video návodov + tri Vami zvolené návody ZDARMA 318€

Ponuka balíkov s video návodmi pre mestá

NÁZOV BALÍKA OBSAH BALÍKA CENA licencie/rok
Balík SIMPLE – mesto 5 Vami vybraných video návodov + jeden Vami zvolený návod ZDARMA 175€
Balík NORMAL – mesto 10 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 350€
Balík EXTRA – mesto 15 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 525€
Balík EXTRA LARGE – mesto 20 Vami vybraných video návodov + tri Vami zvolené návody ZDARMA 700€

Vytvoríme Vám video návody priamo na mieru aj mimo tých ktoré sú v cenníku, podľa elektronických služieb ktoré poskytujete Vašim občanom (napr. cez DCOM až 138  služieb) …

Zabezpečíme video návody aj pre jednotlivcov či firmy, podľa ich požiadaviek …

Jednotlivé návody resp. balíky Vám vieme aj umiestniť na obecné či mestské web stránky. Tiež si ich viete umiestniť za pomoci Vašich IT technikov, alebo ak ste zdatnejší poradíte si s tým hravo sami.

Poplatok za umiestnenie je jednorázový a jeho výška je 10 € + prípadné dopravné náklady na cestu k Vám a späť v cene 0,50€/km

Pri balíkoch EXTRA a EXTRA LARGE pre mestá aj obce je umiestnenie návodov na web stránky ZDARMA

Pri licenčnej zmluve na dodanie video návodov v trvaní licencie na ich používanie na dobu minimálne 2 roky, bude udelená zľava 10% z celkovej zmluvnej ceny.

CENNÍK VIDEO NÁVODOV PRE MESTÁ A OBCE (Platný od 1.1.2020)

ZOZNAM VŠETKÝCH SLUŽIEB KU KTORÝM VÁM VIEME SPRACOVAŤ VIDEO NÁVOD (138) v PDF

+ 3 NÁVODY NA VYBAVENIE SI SLUŽIEB IOMO ELEKTRONICKY Z DOMU:
Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na právne účely – elektronicky (tento si po novom zabezpečujú už samotné mestá a obce)
Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov – elektronicky
Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe

Ste občan a chcete si video návod zakúpiť ?

Pre Vás bude cena omnoho lákavejšia. Pohybuje sa v rozmedzí od 4,99 do 9,99€ + doprava (Slovenská pošta)

Mám záujem kúpiť si video návod

Vybraní klienti (video návody pre elektronické služby):