VIDEO NÁVODY PRE PRACOVNÍKOV SAMOSPRÁV A OBČANOV MIEST A OBCÍ

Vyrábame video návody pre občanov miest a obcí, ktoré si jednoducho mestá a obce vedia umiestniť na svoje oficiálne web stránky a občania si ich vedia po zviditeľnení a propagácii zobraziť. Za pomoci týchto návodov sa tak vedia rýchlo a pohodlne naučiť ako jednoducho si vybaviť všetko čo potrebujú elektronicky.

Video návodmi sa zjednodušia elektronické podania Vašim občanom, ale aj zníži pracovná záťaž Vašich obecných a mestských zamestnancov, ktorí nemusia svojim občanom pracne vypisovať tlačivá a vysvetľovať postupy ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ako si vybaviť výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a mnohé iné služby, ktoré Vaša obec či mesto poskytujú…

Pri využívaní elektronických služieb a podaní Vám začne počet fyzických návštev na obecnom úrade klesať a Vy budete mať viac času zvládať ostatnú pracovnú agendu …

Neraz sa nám stalo, že naše video návody zvýšili návštevnosť obecnej a mestskej web stránky, nakoľko je o ne po správnom propagovaní (zviditeľnení) na obecnej či mestskej web stránke veľký záujem. Občanom totiž vieme sprostredkovať okrem bežných návodov ako “Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti – elektronicky” aj video návody, ktoré sú veľmi aktuálne napr. “Ako podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby Typ B – živnostník – elektronicky“, je len na Vás, na meste či obci, ktoré z návodov si vyberie …

Chcete kráčať s dobou a okrem bežných povinne zverejňovaných informácií priniesť na Vaše web stránky aj obsah s pridanou hodnotou ?

Chcete vzdelávať Vašich občanov a šetriť ich aj Váš čas a peniaze? V tom prípade sú video návody tým pravým …

Identifikačné číslo produktu Názov produktu Cena / 1 rok pre obce Cena / 1 rok pre mestá
1. Inštalácia čítačky OP a skúška funkčnosti prihlásenia sa na portál SLOVENSKO.SK 24€ * 49€ *
2. Nastavenie oznámení v elektronickej schránke (príde Vám správa na Váš mail, že niečo máte v el. schránke) 24€ * 49€ *
3. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky 24€ * 49€ *
4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa (ak sa psovi dáva aj identifikačná známka – musíte si po túto ísť na úrad) 24€ * 49€ *
5. Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 24€ * 49€ *
6. Priznanie dane z príjmu FO (typ B – živnostník) 24€ * 49€ *
7. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 24€ * 49€ *
8. Všeobecné podanie/podania 24€ * 49€ *
9. Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt 24€ * 49€ *
10. Vydanie úradného výpisu matričného dokladu 24€ * 49€ *
11. Späť vzatie priezviska po rozvode 24€ * 49€ *
12. Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe 24€ * 49€ *
13. Informovanie o sociálnych službách v obci/meste 24€ * 49€ *
14. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 24€ * 49€ *
15. Organizovanie občianskeho svadobného obradu 24€ * 49€ *
16. Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým 24€ * 49€ *
17. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny 24€ * 49€ *
18. Poskytovanie opatrovateľskej služby 24€ * 49€ *
19. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 24€ * 49€ *
20. Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 24€ * 49€ *

*  – cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou umiestnený na Váš obecný hosting resp. dátové úložisko, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA). Návody Vám odporúčame umiestniť na náš hosting.

PONUKA – BALÍKOV S VIDEO NÁVODMI

Ponuka balíkov s video návodmi pre obce

NÁZOV BALÍKA OBSAH BALÍKA CENA licencie/rok
Balík SIMPLE – obec 5 Vami vybraných video návodov + jeden Vami zvolený návod ZDARMA 120€ *
Balík NORMAL – obec 10 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 240€ *
Balík EXTRA – obec 15 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 360€ *
Balík EXTRA LARGE – obec 20 Vami vybraných video návodov + tri Vami zvolené návody ZDARMA 480€ *

*  – cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou umiestnený na Váš obecný hosting resp. dátové úložisko, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA). Návody Vám odporúčame umiestniť na náš hosting.

Ponuka balíkov s video návodmi pre mestá

NÁZOV BALÍKA OBSAH BALÍKA CENA licencie/rok
Balík SIMPLE – mesto 5 Vami vybraných video návodov + jeden Vami zvolený návod ZDARMA 245€ *
Balík NORMAL – mesto 10 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 490€ *
Balík EXTRA – mesto 15 Vami vybraných video návodov + dva Vami zvolené návody ZDARMA 735€ *
Balík EXTRA LARGE – mesto 20 Vami vybraných video návodov + tri Vami zvolené návody ZDARMA 980€ *

* – cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou umiestnený na Váš obecný hosting resp. dátové úložisko, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA). Návody Vám odporúčame umiestniť na náš hosting.

Vytvoríme Vám video návody priamo na mieru aj mimo tých ktoré sú v cenníku, podľa elektronických služieb ktoré poskytujete Vašim občanom (napr. cez DCOM až 138  služieb) …

Zabezpečíme video návody aj pre jednotlivcov či firmy, podľa ich požiadaviek …

Jednotlivé návody resp. balíky Vám vieme aj umiestniť na obecné či mestské web stránky. Tiež si ich viete umiestniť za pomoci Vašich IT technikov, alebo ak ste zdatnejší poradíte si s tým hravo sami.

Poplatok za umiestnenie je jednorázový a jeho výška je 29,90 € + prípadné dopravné náklady na cestu k Vám a späť v cene 0,50€/km

Pri balíkoch EXTRA a EXTRA LARGE pre mestá aj obce je umiestnenie návodov na web stránky ZDARMA

Pri licenčnej zmluve na dodanie video návodov v trvaní licencie na ich používanie na dobu minimálne 2 roky, bude udelená zľava 10% z celkovej zmluvnej ceny.

CENNÍK VIDEO NÁVODOV PRE MESTÁ A OBCE (Platný od 1.8.2019)

ZOZNAM VŠETKÝCH SLUŽIEB KU KTORÝM VÁM VIEME SPRACOVAŤ VIDEO NÁVOD (138) v PDF

+ 3 NÁVODY NA VYBAVENIE SI SLUŽIEB IOMO ELEKTRONICKY Z DOMU:
Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na právne účely – elektronicky (tento si po novom zabezpečujú už samotné mestá a obce)
Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov – elektronicky
Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe

Ste občan a chcete si video návod zakúpiť ?

Pre Vás bude cena omnoho lákavejšia. Pohybuje sa v rozmedzí od 4,99 do 9,99€ + doprava (Slovenská pošta)

Mám záujem kúpiť si video návod

Vybraní klienti (video návody pre elektronické služby):