Project Description

Školenia v systéme EKS – Elektronický kontraktačný systém

Nie je nič jednoduchšie ako obstarávať elektronicky v systéme EKS.

Na tomto školení, ktoré realizujeme u Vás na úrade, vo firme, alebo v inej inštitúcii, ktorá má povinnosť obstarávať elektronicky, Vás naučíme ako si elektronicky obstarávať základné potreby, ale napríklad aj osobný automobil. Toto obstarávanie je automatizované a riadi sa vždy podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, preto si môžete byť istý, že pri obstarávaní touto formou sa vyhnete rôznym problémom. Keď zvládnete základy, postupne si dovolíte obstarávať aj väčšie zákazky s vyššími cenami obstarávania …

Pojmy ako opisný formulár, karanténa a mnohé iné Vám už viac nebudú cudzie

Radi Vás zaškolíme …

Školenie priamo u Vás

4990Rozsah školenia - < 6 hodín