Project Description

Školenia v systéme DCOM

Zameriavame sa najmä na moduly:
Evidencia obyvateľov a Dane a poplatky, ostatné moduly vyučujeme v prípade požiadavky z Vašej strany …

 • ponúkame dve formy školení v systéme DCOM: školenie priamo u Vás, alebo prezenčné školenie
 • v rámci prezenčného školenia je v cene zahrnuté aj občerstvenie
 • do ceny školenia priamo u Vás sa započítavajú aj naše náklady na dopravu k Vám a späť v sume 0,50€/km
 • v prípade potreby a po dohode s Vami vieme školenie u Vás predĺžiť (za pôvodnú cenu)

Toto školenie je resp. bude spracované aj formou audiovizuálneho kurzu v našom E-Shope, zakúpiť si ho môžete, ak je na sklade, kliknutím SEM

Ceny našich školení sú výrazne nižšie ako u firmy DCOM viď. nižšie:

https://www.dcom.sk/doplnkove-skolenia

V prípade Vášho pravidelného záujmu Vám vieme sprostredkovať na školenia (napr. DCOM, IOMO, EKS) výhodné zľavy …

ŠKOLENIE V SYSTÉME DCOM ZAHŔŇA 

Kontrola číselníkov (zameriavame sa na nastavenie sadzieb, účtov, čísla VZN v textácii daňových rozhodnutí)
Modul Evidencia obyvateľov (obecné evidencie právnických osôb a fyzických osôb a ich napĺňanie RFO a RPO – dôležité pre neskôrší výrub daní a poplatkov za TKO)
Modul Dane a poplatky (správne nastavenie kariet v prehliadači Google Chrome, prihlasovanie sa do systému DCOM, pridávanie priznaní štvordaň, pridávanie priznaní TKO, prílohy v priznaniach, daň za psa, prenos priznaní z minulého obdobia do nového roka, stavy v priznaniach a rozhodnutiach, možné chyby a poruchy systému DCOM, individuálne postrehy a rady z praxe, spracovanie rozhodnutí DZN a TKO, riešenie zmien, ktoré nahlasujú občania, stornovanie rozodnutí, výzva na úhradu nedoplatkov, výkaz o dani a iné)

Školenie priamo u Vás

8990Doba školenia - 6 hodín a viac v prípade potreby
 • Do ceny školenia sa započíta aj cena dopravných nákladov v sume 0,50€/Km
 • Najobľúbenejšia, dá sa povedať súkromná forma školenia.
 • Najviac sa naučíte hlavne na tomto druhu školenia.
 • Každá pracovná hodina navyše – 20€/hod

Prezenčné školenie

7990Doba školenia - 6 hodín
 • Realizuje sa vo väčšej miestnosti, aule, zasadačke, či v iných vhodných priestoroch.
 • Termíny školení Vám sprostredkujeme mailom, alebo telefonicky.
 • V cene je zahrnuté občerstvenie.