Ponúkame kompletné spracovanie daní pre obce v systéme DCOM. Ceny za túto službu sa pohybujú v závislosti od počtu daňovníkov v obci… V obciach s počtom daňovníkov do 250 trvá takéto spracovanie cca 6hodín. Od zadania daňových priznaní a zmien až po vystavenie a tlač rozhodnutí pre občanov ….